Perfecta har fått förtroendet att projektera och driva föreningens ROT-projekt avseende renovering av dagvatten och tätskikt.