Perfecta har fått i uppdrag av tyska Storage24 att hjälpa dem att etablera företaget i Sverige. Perfecta ska leverera projekteringsledning, bygglov, projektledning, Kontrollansvarig PBL, byggledning och entreprenadbesiktning. Eskilstuna och Västerås är först på tur och förväntas stå klart i början av 2018.