Perfecta har  fått förtroendet  att projektleda föreningens förestående stambytesprojekt. Perfecta ska också stå för boendesamordningen i projektet.