Perfecta har landat ett avtal kring Kontrollansvarig PBL åt fastighetsbolaget Svea Fastigheter. Svea Fastigheter skall bygga 84 lägenheter i Älta och dessa beräknas stå färdiga våren 2018.