Perfecta har vunnit en upphandling för Lidingö Stad. Vi ska leverera flyttledningstjänster i samband med ombyggnationen av kommunhuset under 2017 och 2018.