Perfecta har fått i uppdrag att genomföra en garantibesiktning och upprätta en underhållsplan för bostadsrättsföreningen Lyckeby i Vendelsö.