Perfecta har fått i uppdrag att genomföra en statusbesiktning av bullerskydd samt att upprätta åtgärdsförslag åt Brf. Solventilen i Nacka.