Perfecta välkomnar Brf Valvet som ny kund. Vi har fått förtroendet att leda föreningens vindsförädlingsprojekt. Vi kommer att stå för; projekteringsledning, upphandling, Kontrollansvarig PBL, byggledning och hyresgästsamordning.