Perfecta har fått i uppdrag att göra en garantibesiktning samt upprätta en underhållsplan för föreningens fastighet i Birkastan.