Perfecta har fått i uppdrag att leda byggnationen av en ny lagerbyggnad i Almunge utanför Uppsala. Uppdraget består av; projekteringsledning, upphandling, projektledning, Kontrollansvarig PBL samt slutbesiktning.