Midgård i Täby har valt Perfecta som projektledare för ombyggnation av 250 P-platser, renovering av bullerplank samt renovering av samfällighetens alla förrådsbyggnader. Vi kommer att hantera; förstudie, projekteringsledning, upphandling, Kontrollansvarig PBL, projektledning och hyresgästsamordning.