HSB Norra Stotrstockholm har gett Perfecta i uppdrag att leda ett antal olika lokalanpassningar i Kallhälls centrum. Uppdragen beräknas vara färdigställda under våren 2016.