Perfecta har blivit ombedda att fungera som tekniskt ombud åt Brf Tullstugan 3. Detta innebär att alla ROT-åtgärder skall besiktas och kontrolleras av oss för föreningens räkning.